Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2017

ice-cube-med
Nie zadowolisz wszystkich. To zadanie dla agencji towarzyskich. 
— Yaro.
Reposted fromcontrolled controlled viaMelrose Melrose
5823 c5ce 500
Reposted fromdzony dzony viaMelrose Melrose

April 05 2017

ice-cube-med
9185 08ca 500
ice-cube-med
4876 50b3
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianowornever nowornever
ice-cube-med
7012 c231
Reposted frommartynkowa martynkowa vianowornever nowornever
ice-cube-med
6951 892d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianowornever nowornever
ice-cube-med
6019 4bf2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianowornever nowornever
ice-cube-med
2307 bc53
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianowornever nowornever
ice-cube-med
2200 e1b2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianowornever nowornever
ice-cube-med
9627 289d
Reposted fromnezzmusic nezzmusic vianowornever nowornever
ice-cube-med
7078 3392
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianowornever nowornever
ice-cube-med
Są takie dni, czasami nawet takie tygodnie, że nie masz siły być twardą i uśmiechnięta...udajesz twardą i uśmiechniętą ale wewnętrznie jesteś rozbita na drobne kawałki...I jedyne co ci zostaje to płacz...płacz taki cichutki, całkowicie zagłuszany przez płynąca z kranu wodę, tak, żeby nikt nie widział, nikt nie wiedział...
Reposted bysewkagold sewkagold

March 31 2017

ice-cube-med
6234 408a 500
Reposted fromukrainka ukrainka viailovesethcohen ilovesethcohen
ice-cube-med
4920 3843 500
ice-cube-med
Żyjemy w trudnych czasach... bardzo trudnych...w czasach kiedy kłamstwo i zdrada a także obłuda i granie ról zajmuje bardzo dużo miejsca i czasu...

March 20 2017

ice-cube-med
ice-cube-med
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska

March 17 2017

ice-cube-med
Elle Italia Aug 1999 - Sarah Thomas by Russell James
Reposted frompredictableannie predictableannie viaszydera szydera
ice-cube-med
7635 6420
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamalinowowa malinowowa
ice-cube-med
6051 4161 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadrinkmysoul drinkmysoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl